Ilmavoimien Viestikilta ry

Kilta ja sen jäsenet

Kilta on perustettu 5.12.1965 ilmavoimien viesti- ja tutka-alalla palvelleiden henkilöiden yhdistykseksi. Nykyisin kilta on ilmavoimien ja siviili-ilmailun viesti- ja johtamisjärjestelmäaloista kiinnostuneiden yhdistys.

Killan perinnejoukko-osastoja ovat Ilmavoimien Viestikoulu (nykyisin Ilmasotakoulu) ja Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos.

Kaikki ilmavoimien viestialan yksiköissä ja siviili-ilmailun vastaavissa tehtävissä palvelevat tai palvelleet henkilöt voivat hakeutua killan jäseniksi saamastaan koulutuksesta tai tehtävästä riippumatta. Ilmavoimien valmius- tai kansalaisen turvakurssit ovat hyviä koulutustilaisuuksia, joiden pohjalta voi hakeutua kiltatoimintaan.

Killan sääntöjen mukaan jäseneksi hakeutuvan tulee olla hyvämaineinen ja hyväksyä killan tarkoitus. Jäsenet hyväksyy killan hallitus. Killassa on n. 450 jäsentä.

Jäsenyyden katteeksi

 • saat oikeuden osallistua killan kokouksiin ja muihin killan tilaisuuksiin
 • kiltakokouksissa ja mahdollisena killan toimihenkilönä voit vaikuttaa asioihin
 • voit kiltatoiminnan kautta pitää yhteyttä entisiin palvelustovereihisi, luoda uusia tuttavuuksia ja tutustua ja osallistua muiden ilmavoimien kiltojen ja ja ilmasiltojen tarjoamiin tutustumiskäynteihin, retkiin ja tapahtumiin
 • saat kotiisi Pilven Veikko-lehden kahdesti vuodessa. Monipuolinen ja korkeatasoinen julkaisu sisältää ilmavoimien ja ilmavoimien kiltojen sekä ajankohtaisia että perinteisiin liittyviä asioita
 • jäsenkirjeet kertovat kokouksista, retkistä ja kiltatoiminnan tärkeistä tapahtumista

Kiltatoiminta

on merkittävä osa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja suomalaista turvallisuuspolitiikkaa. Kiltatoiminta ei perustu sotilas- eikä siviiliarvojen varaan. Kiltatoiminta on epäpoliittista.

Ilmavoimien Viestikilta ry kuuluu Ilmavoimien kiltaliitto ry:n, joka on jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liitto ry:ssä.

Maassamme oli vuonna 2004 joukko-osasto-, aselaji- ja alueellisia kiltoja kaikkiaan 104, joilla oli paikalliskiltoja/-osastoja 130. Kiltojen yhteinen jäsenmäärä oli yli 30 000.

Kilta toimii mm.

 • järjestämällä jäsenille kokous-, koulutus-, esitelmä-, tutustumis- ja juhlatilaisuuksia sekä osallistumalla muiden järjestämiin vastaaviin tilaisuuksiin
 • julkaisemalla killan toiminta-aluetta koskevia tiedotteita ja erikoisjulkaisuja. Tärkeä killan tiedotuskanava on Ilmavoimien kiltaliiton Pilven Veikko-lehti
 • keräämällä ilmavoimien viestialan historiantutkimusta ja perinteiden säilyttämistä edistävää aineistoa ja osallistumalla perinnejoukko-osastojen perinnehuoneiden ylläpitoon
 • osallistumalla ilmavoimien viestialan historian teoksien kustannustoimintaan
 • palkitsemalla alan ansioituneita varusmiehiä, kiltalaisia kiltatyön ansioista sekä ulkopuolisia killan tavoitteiden edistämisestä
 • osallistumalla Ilmavoimien kiltaliiton hallintoon ja toimintaan sekä tämän kautta Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintaan
 • osallistumalla julkisiin maanpuolustusta edistäviin tilaisuuksiin ja kampanjoihin
 • osallistumalla kansainväliseen, tärkeimpänä pohjoismaiseen, kiltatoimintaan

Historia

Hallitus

Säännöt

Tarvikepalvelu

Viestialan historia